Wybudzanie ze znieczulenia

Po przeprowadzonej operacji, jeszcze przez min. kilka do kilkunastu godzin, funkcjonowanie organizmu zwierzęcia jest upośledzone .
W okresie wybudzania się zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne np. hałas, dotyk, zbyt jaskrawe światło. Również temperatura ciała ulega obniżeniu. Z tych powodów bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu spokoju, umieszczenie go w ciepłym zacienionym miejscu i ewentualne okrycie kocem.
Podczas wybudzania wpierw powraca świadomość a dopiero później zwierzę zaczyna kontrolować swoje odruchy. Dlatego też zwierzęciu należy przygotować legowisko na podłodze, ponieważ niekontrolowane próby wstawania zp. z tapczanu mogą skończyć się upadkiem prowadząc do postania urazów.
Wywołany zabiegiem stres i pozostałość we krwi leków po narkozie powoduje, iż przy wybudzaniu pacjent może skomleć i popiskiwać. Nie jest to jednak spowodowane bólem, ponieważ po zabiegu zawsze zwierzę otrzymuje leki p. bólowe.

zabieg1

Żywienie i ruch

Po zabiegu należy stopniowo wprowadzać do żywienia pokarmy półpłynne a po kilkunastu – kilkudziesięciu godzinach pokarmy stałe. Trwające jeszcze w tym czasie działanie środków znieczulających może powodować wymioty. Zastosowana głodówka nie ma niekorzystnego skutku dla pacjenta.
Po zabiegach na jamie brzusznej wskazane jest podawanie małych porcji łatwostrawnego pokarmu.
Po za biegach w znieczuleniu ogólnym należy ograniczać ruch przez 12-24 godz. dopóki nie powróci prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Bardzo ważne jest  unikanie jest gwałtownych ruchów lub wysiłku mogącego doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej ( np. powstanie przepukliny ). U zwierząt starających się zerwać opatrunek lub szwy należy stosować zabezpieczenia w postaci kołnierza lub kubraczka pozabiegowego.

zabieg2

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress