Badania laboratoryjne u zwierząt

Badania fizykalne zwierzęcia przeprowadzane przez lekarza weterynarii w gabinecie oraz dokładny wywiad z jego właścicielem dostarcza niezwykle cennych informacji o stanie jego zdrowia , natomiast w wielu przypadkach okazuje się to niewystarczające do postawienia dokładnej diagnozy u naszego zwierzaka i tu właśnie z pomocą przychodzą nam badania laboratoryjne .
Jednym z najczęstszych jakie wykonujemy u naszych milusińskich jest badanie krwi .
Krew pobiera się u zwierzęcia ,które jest na czczo czyli po ok. 8 – 12 h bez podawania mu jedzenia , bez ograniczenia mu pobierania wody , w wyjątkowych sytuacjach odstępujemy od tej zasady np. gdy zwierze jest w bardzo złym stanie i krew należy zbadać szybko .
Optymalnie jest , gdy krew pobierana jest rano u zwierzęcia zrelaksowanego i wypoczętego , wtedy wyniki są najbardziej miarodajne .
Krew najczęściej pobieramy do dwóch probówek-na morfologie i biochemię.
Morfologia to badanie ,które pomaga na ocenie elementów morfotycznych krwi , czyli komórek znajdujących się we krwi tj. erytrocytów , których główną funkcją w organizmie jest przenoszenie tlenu , leukocytów , które odpowiadają za obronę organizmu przed czynnikami chorobotwórczymi oraz trombocytów , których zadaniem jest pomoc przy krzepnięciu krwi.
Zmiana ich wyglądu , rozmiarów ,a przede wszystkim liczby jest niezwykle ważnym czynnikiem diagnostycznym . Po wynikach morfologii można na przykład ocenić czy u zwierzęcia mamy do czynienia z procesem zapalnym i jaki ma charakter , czy mamy anemie i dlaczego , a dodatkowo po wykonaniu rozmazu krwi możemy zidentyfikować niektóre pasożyty krwi np. Mycoplasma sp , Babesia sp , a czasem umożliwia rozpoznanie niektórych typów nowotworów lub patologicznych zmian w krwinkach na skutek zatruć substancjami toksycznymi.
Biochemia krwi polega na badaniu surowicy krwi pod względem zawartości w niej rożnych substancji :  elektrolitów , enzymów , kwasów , hormonów , białek , aminokwasów , tłuszczy i cukrów . Najczęściej wykonujemy badani na profil podstawowy tj. badamy enzymy : ALAT , ASPAT , AP , które głównie odpowiadają za sprawne działanie wątroby oraz trzustki , ale oczywiście nie tylko , oraz Kreatyninę , Mocznik ,po których ocenia sie sprawność działania nerek ,do tego rutynowo oznaczamy Glukozę w kierunku cukrzycy oraz Białko całkowite , którego zmiany również towarzysza różnym jednostkom chorobowym . Niekiedy może być konieczne oznaczenie poziomu hormonów. np. przy podejrzeniu chorób tarczycy , nadnerczy , ukł. rozrodczego , bądź bardziej szczegółowe badania.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress